Ωτοπλαστική

Τι είναι η ωτοπλαστική; Ωτοπλαστική είναι η επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για την αποκατάσταση αισθητικών ατελειών στην περιοχή των αυτιών. Το