Νήματα

Τι είναι τα νήματα; Τα νήματα είναι μια σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική μέθοδος ανόρθωσης του δέρματος. Όταν ξεκινά η χαλάρωση και