Νήματα APTOS

Τι είναι τα νήματα APTOS; Τα νήματα APTOS είναι νήματα από πολυγαλακτικό και πολυπροπυλένιο, τα οποία ανταγωνίζονται το χειρουργικό lifting.