Μεσοθεραπεία Προσώπου

Τι είναι η μεσοθεραπεία προσώπου; Η μεσοθεραπεία προσώπου πρόκειται για έναν ενέσιμο τρόπο έγχυσης ουσιών στο μεσόδερμα, δηλαδή στο λίπος