Λιπώματα

Τι είναι τα λιπώματα; Τα λιπώματα είναι ογκίδια που αναπτύσσονται κάτω ακριβώς από το δέρμα (υποδορίως) και αποτελούνται από λιποκύτταρα,