Κοιλιοπλαστική

Τι είναι η κοιλιοπλαστική; Η κοιλιοπλαστική είναι μια επέμβαση, η οποία διορθώνει τις ατέλειες στην περιοχή της κοιλιάς, όπως οι