Κακοήθεις δερματικές βλάβες

Τι είναι οι κακοήθεις δερματικές βλάβες; Οι κακοήθεις δερματικές βλάβες τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αύξηση , γεγονός που οφείλεται κυρίως