Θεραπεία με Βοτουλινική Τοξίνη

Τι είναι η θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη; Η θεραπεία με βοτουλονική τοξίνη είναι η δημοφιλέστερη μη επεμβατική μέθοδος καταπολέμησης της