Επανορθωτική Χειρουργική

Η πλαστική χειρουργική στο μυαλό όλων έχει αποτυπωθεί ως μια ειδικότητα που ασχολείται με την ομορφιά και την βελτίωση της