Αυτόλογη Μεσοθεραπεία με Αυξητικούς Παράγοντες

Τι είναι η αυτόλογη θεραπεία με αυξητικούς παράγοντες και πώς εφαρμόζεται; Η αυτόλογη μεσοθεραπεία με αυξητικούς παράγοντες ή αλλιώς PRP