Αυξητική Χειλιών

Αυξητική χειλιών πραγματοποιείται για να βελτιστοποιήσει την όψη των υπάρχοντων χειλιών. Τα χείλια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εικόνα του