Ανόρθωση βραχιόνων

Τι είναι η ανόρθωση βραχιόνων; Η ανόρθωση βραχιόνων ( βραχιονοπλαστική ) είναι η επέμβαση κατά την οποία βελτιώνεται η εμφάνιση