Ανισομαστία

Τι είναι η ανισομαστία; Ανισομαστια ονομάζεται η ασυμμετρία των μαστών. Αυτή η ασυμμετρία μπορεί να αφορά τ μέγεθος, το σχήμα,