• Τι είναι η ωτοπλαστική;

Ωτοπλαστική είναι η επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για την αποκατάσταση αισθητικών ατελειών στην περιοχή των αυτιών. Το συνηθέστερο πρόβλημα είναι τα αφεστώτα ώτα, δηλαδή τα πεταχτά αυτιά. Άλλα προβλήματα  εντοπίζονται στην περιοχή του λοβού, την έλικα, την ανθέλικα και σε άλλα σημεία του αυτιού. Η ωτοπλαστική είναι η μοναδική επέμβαση αισθητικής φύσεως, η οποία διενεργείται με ασφάλεια ακόμη και σε μικρά παιδιά άνω των 6 ετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αυτιά μέχρι την ηλικία των 6 ετών έχουν αναπτυχθεί κατά 80%, οπότε δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα στην ανάπτυξή τους.

  • Τι είναι τα αφεστώτα ώτα;

Το πρόβλημα των αφεστώτων ωτών είναι η συνηθέστερη δυσμορφία ωτών και αφορά το 5% των ανθρώπων στον πλανήτη. Το πρόβλημα διαπιστώνεται κατά τη γέννηση και αφορά τα πτερύγια του αυτιού. Η κύρια αιτία εμφάνισής τους είναι η έλλειψη ανθέλικας. Η ωτοπλαστική δημιουργεί τεχνητές ανθέλικες, ώστε τα πτερύγια να μην «πετάνε» και να αποκτήσουν κανονική μορφή.

  • Ποια διαδικασία ακολουθείται πριν την ωτοπλαστική;

Αρχικά γίνεται μια λεπτομερής καταγραφή του ιατρικού ιστορικού του/της ασθενούς. Εν συνεχεία, πραγματοποιούνται ορισμένες εξετάσεις, όπως γενική αίματος, βιοχημικές εξετάσεις, καρδιογράφημα, έλεγχος πήξης του αίματος και ακτινογραφία θώρακος. Μετά τα αποτελέσματα, οι ασθενείς είναι έτοιμοι για την επέμβαση.

  • Ποια διαδικασία ακολουθείται στην ωτοπλαστική;

Πριν την επέμβαση ο πλαστικός χειρουργός σχεδιάζει τα σημεία που θα παρέμβει. Εάν ο/ η ασθενής είναι πάνω από 15 ετών μπορεί να γίνει τοπική αναισθησία, διαφορετικά σε μικρότερες ηλικίες πραγματοποιείται ολική. Εν συνεχεία πραγματοποιείται τομή πίσω από το αυτί και απομακρύνεται συγκεκριμένη ποσότητα δέρματος. Η σταθεροποίηση γίνεται με ράμματα ή με χάραξη του χόνδρου και ράμματα. Μετά το τέλος της επέμβασης τοποθετείται σκουφάκι ή κορδέλα μέχρι την αφαίρεση των ραμμάτων, η οποία γίνεται δύο ( 2 ) εβδομάδες μετά.

  • Η ωτοπλαστική μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές;

Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις επιπλοκών που έχουν καταγραφεί μετά από ωτοπλαστική. Αυτές μπορεί να είναι αιμορραγία, φλεγμονή, μικρού βαθμού ασυμμετρία, δύσμορφες ουλές, οι οποίες όμως είναι αντιμετωπίσιμες.

  • Πόσο επώδυνη είναι η ωτοπλαστική;

Στην ωτοπλαστική όπως και σε όλες τις υπόλοιπες επεμβάσεις υπάρχει ένας ελαφρύς πόνος, ο οποίος είναι αντιμετωπίσιμος με τη λήψη αναλγητικών φαρμάκων. Ο πόνος εκδηλώνεται τις πρώτες 2 με 3 ημέρες και σταδιακά εξαφανίζεται.

  • Πότε είναι ορατά τα αποτελέσματα μετά από μια ωτοπλαστική;

Τα αποτελέσματα της ωτοπλαστικής είναι ορατά αμέσως μετά την αφαίρεση των επιδέσμων. Η εικόνα θα καλυτερεύει με τις ημέρες και με την πάροδο τριών μηνών τα τελικά αποτελέσματα θα είναι εμφανή.

  • Ποια η μετεγχειρητική πορεία της ωτοπλαστικής;

Σε περίπτωση ολικής αναισθησίας ο/η ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για ένα 24ωρο. Αν η αναισθησία είναι τοπική, μετά από λίγες ώρες από την επέμβαση ο/η ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι. Ο επίδεσμος αφαιρείται 5 με 7 ημέρες αργότερα, ενώ αν τα ράμματα δεν είναι απορροφήσιμα, αφαιρούνται μετά από 7 με 20 ημέρες. Αμέσως μετά την αφαίρεση των επιδέσμων οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους. Θα πρέπει όμως να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις έντονες δραστηριότητες για τέσσερις εβδομάδες.