• Τι είναι η ρινοπλαστική;

Η ρινοπλαστική θεωρείται  μια από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής. Με τη ρινοπλαστική μπορούμε να διορθώσουμε πέρα από το αισθητικό κομμάτι και λειτουργικά προβλήματα, όπως το λοξό διάφραγμα που εμποδίζει την ομαλή αναπνοή κ.α. Στο αισθητικό κομμάτι μας δίνεται η ευκαιρία να επέμβουμε στο σχήμα ή και το μέγεθος της μύτης, ώστε να δένει αρμονικά με το υπόλοιπο πρόσωπο, καθώς η μύτη αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία του προσώπου και αποτελεί κεντρικό σημείο με βάση το οποίο κατανέμονται τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.

  • Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να πραγματοποιηθεί η ρινοπλαστική;

Η καταλληλότερη ηλικία για τη συγκεκριμένη επέμβαση είναι μετά τα 18. Ο κύριος λόγος που υπάρχει αυτός ο περιορισμός είναι γιατί πριν τα 18, δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η ανάπτυξη των οστών του κρανίου. Ο δεύτερος λόγος είναι η συναισθηματική ωριμότητα του ατόμου προτού πραγματοποιήσει μια τόσο σημαντική αλλαγή.

  • Η ρινοπλαστική βοηθά το άτομο να αναπνέει καλύτερα;

Η καλύτερη αναπνοή του ατόμου είναι ο βασικός στόχος της λειτουργικής ρινοπλαστικής. Σε περιπτώσεις λοξού διαφράγματος, υπερτροφικών κογχών ή στενών βαλβίδων η αναπνοή γίνεται με δυσκολία. Με τη ρινοπλαστική πορεία του αέρα γίνεται ανεμπόδιστα και η αναπνοή αποκαθίσταται.

  • Ποιες είναι οι αισθητικές αλλαγές που πραγματοποιούνται με τη ρινοπλαστική;

Στη ρινοπλαστική που πραγματοποιείται για αισθητικούς λόγους επεμβαίνουμε ώστε να τροποποιήσουμε το σχήμα ή το μέγεθος της μύτης με διορθώσεις στα ρινικά οστά και τους χόνδρους. Ανάλογα, μπορούμε να μικρύνουμε και τα ρουθούνια με εξωτερικές τομές. Οι ουλές δεν είναι ορατές, καθώς οι τομές γίνονται μέσα στη μύτη. Στόχος της αισθητικής ρινοπλαστικής είναι να αποκτήσει το άτομο την ιδανική για εκείνον μύτη.

  • Η ρινοπλαστική είναι επώδυνη;

Η ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση, της οποίας ο μετεγχειρητικός πόνος δεν είναι μεγάλος και αντιμετωπίζεται με απλά αναλγητικά.

  • Η ρινοπλαστική μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές;

Οι επιπλοκές που μπορεί  να δημιουργηθούν από μια ρινοπλαστική είναι κυρίως αισθητικές. Η κακή εκτίμηση του πλαστικού χειρουργού ή η εφαρμογή κακής τεχνικής μπορεί να δημιουργήσουν διάφορες δυσμορφίες, μικρές ή μεγάλες. Για το λόγο αυτό, η επιλογή του σωστού πλαστικού χειρουργού είναι πολύ σημαντική.

  • Ποια είναι η μετεγχειρητική εξέλιξη της επέμβασης;

Μετά από μια επέμβαση ρινοπλαστικής ο/η ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για ένα 24ωρο. Τις πρώτες δύο ημέρες τοποθετούνται στα ρουθούνια ταμπόν και ένας μικρός νάρθηκας στη μύτη, ο οποίος αφαιρείται μετά από μια εβδομάδα. Από την Τρίτη ημέρα που αφαιρούνται τα ταμπόν, μπορεί ο/η ασθενής να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, για τις επόμενες τρεις εβδομάδες θα πρέπει  α είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, για να μη χτυπήσει στην περιοχή της μύτης, καθώς τα ρινικά οστά δεν θα έχουν δέσει ακόμα πλήρως.

  • Με τη ρινοπλαστική μπορούμε να αποκτήσουμε όποια μύτη θέλουμε;

Η ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση που πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου. Οι αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στη μύτη, θα πρέπει να είναι σε αρμονία με το υπόλοιπο πρόσωπο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι όμορφο και φυσικό. Διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι μια μύτη που δεν θα ταιριάζει με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.