• Τι είναι η αυξητική στήθους;

Η αυξητική στήθους αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς αισθητικές επεμβάσεις. Οι κύριοι λόγοι που οδηγούν μια γυναίκα σε αυτήν την επέμβαση είναι η ατροφία των μαστών, η ανισομαστία και η μείωση του όγκου του λόγω μεγάλης απώλειας βάρους ή εγκυμοσύνης. Πολλές φορές μαζί με την αυξητική στήθους πραγματοποιείται και ανόρθωση στήθους. Η αυξητική στήθους γίνεται με ενθέματα, τα οποία χωρίζονται σε δύο είδη, αυτά που περιέχουν σιλικόνη και αυτά που περιέχουν φυσιολογικό ορό. Και τα δύο είδη είναι απολύτως ασφαλή, δεν προκαλούν αλλεργίες ούτε σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού.

Ακόμα, δεν επηρεάζουν τους γαλακτοφόρους αδένες και δεν αλλοιώνουν την ποιότητα του γάλακτος. Οι τρόπου των ενθεμάτων είναι τέσσερις: πάνω από τους μύες, κάτω από αυτούς, μισό επάνω και μισό κάτω και τέλος κάτω από την περιτονία του θωρακικού μυός. Οι δύο τελευταίες είναι και οι πιο σύγχρονες μέθοδοι. Τα ενθέματα σιλικόνης χωρίζονται σε ανατομικά και στρογγυλά. Τα ανατομικά ενθέματα διακρίνονται σε μικρού, μεσαίου και μεγάλου βαθμού προβολής και αναλόγως το ύψος τους σε ίσο, μεγαλύτερο ή μικρότερο από το πλάτος. Τα στρογγυλά ενθέματα διαχωρίζονται μόνο ως προς το βαθμό προβολής. Η τοποθέτηση των ανατομικών ενθεμάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον πλαστικό χειρουργό καθώς η τσέπη που δημιουργείται είναι στενότερη προς αποφυγήν στροφής τους.

  • Πώς επιλέγεται το μέγεθος των ενθεμάτων;

Συνήθως οι γυναίκες έχουν αποφασίσει για το μέγεθος που επιθυμούν να έχει το στήθος τους. Παρόλα αυτά ο πλαστικός χειρουργός θα τη συμβουλέψει για το μέγεθος των ενθεμάτων ώστε να ταιριάζουν στο σωματότυπο και να έχουν ένα φυσικό αποτέλεσμα. Ακόμα, η επιλογή του είδους των ενθεμάτων, θα εξαρτηθεί από το σχήμα που θέλουμε να έχει η καμπύλη του άνω πόλου και από το πόσο σφιχτό είναι το δέρμα.

  • Σε ποια σημεία πραγματοποιείται η τομή κατά την αυξητική στήθους;

Η τομή πραγματοποιείται στη θηλαία άλω, τη μασχάλη ή την υπομάστιο. Στον υπομάστιο η τομή φαίνεται ελάχιστα, αν και σε κάθε περίπτωση η ουλή που προκύπτει δεν είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων εκατοστών και μέσα σε μερικούς μήνες θα είναι σχεδόν αόρατη.

  • Μετά από μια αυξητική στήθους υπάρχει περίπτωση να χρειαστούν τα ενθέματα αλλαγή;

Υπό κανονικές συνθήκες τα ενθέματα διαρκούν εφ’ όρου ζωής. Υπάρχει όμως μια περίπτωση που θα αλλάξει μια γυναίκα τα ενθέματα και αυτή είναι αν η ίδια θελήσει να αλλάξει το μέγεθος είτε για αισθητικούς λόγους είτε λόγω των χρόνων ή μιας εγκυμοσύνης. Ο σχηματισμός κάψας ή η ρήξη του ενθέματος είναι εξαιρετικά σπάνιες.

  • Τα αποτελέσματα της μαστογραφίας ή του υπερήχου μπορεί να αλλοιωθούν μετά από μια αυξητική στήθους;

Η μαστογραφία και το υπερηχογράφημα μαστών δεν επηρεάζονται από την αυξητική στήθους, καθώς επίσης ούτε η ψηλάφηση ή η μαγνητική τομογραφία και ο μαζικός αδένας φαίνεται κανονικά.

  • Πότε είναι ορατά τα αποτελέσματα από την αυξητική στήθους;

Αρχικά το στήθος είναι λίγο πρησμένο και τα ενθέματα λίγο ψηλότερα. Μέσα όμως σε διάστημα τριών έως έξι μηνών το στήθος θα πάρει την τελική του θέση και μορφή και τα αποτελέσματα από την αυξητική στήθους θα είναι ορατά.