• Τι είναι η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή;

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η αντιμετώπιση είναι χειρουργική (μαστεκτομή), γεγονός πολύ επώδυνο και στη ψυχολογία των γυναικών. Η επέμβαση για την αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η λύση που δίνει η πλαστική χειρουργική, αποκαθιστώντας τον όγκο και το σχήμα του στήθους ή αναπλάθοντας τη θηλή και τη θηλαία άλω σε περίπτωση που έχουν αφαιρεθεί.

  • Πώς γίνεται η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή;

Η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  1. Με χρήση ενθεμάτων σιλικόνης ή φυσιολογικού ορού
  2. Με τη χρήση αυτόλογων ιστών ( με ιστούς από το σώμα της ίδιας της ασθενούς)

Σε περιπτώσεις όπου η αποκατάσταση αφορά και τους δύο μαστούς, αυτή πραγματοποιείται ταυτόχρονα στο ίδιο χειρουργείο.

  • Πώς πραγματοποιείται η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης;

Η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης προτιμάται από τις περισσότερες γυναίκες, καθώς είναι επέμβαση μικρότερης βαρύτητας και έχει συνήθως γρηγορότερη αποθεραπεία. Η επέμβαση αυτή μπορεί  να γίνει σε ένα ή δύο χειρουργεία. Όταν υπάρχει επαρκής δερματική κάλυψη, η αποκατάσταση γίνεται με μια επέμβαση. Στη δεύτερη περίπτωση, τοποθετείται αρχικά εκεί που βρισκόταν το στήθος ένας διατατήρας ιστών με ανατομικό σχήμα, κάτω από τους μύες στο θώρακα, τον οποίο ο πλαστικός χειρουργός γεμίζει σταδιακά με φυσιολογικό ορό, ώστε να δημιουργηθεί χώρος. Σε 4 με 8 μήνες, ο διατατήρας αντικαθίσταται από ένα μόνιμο ανατομικό ένθεμα σιλικόνης. Η διάρκεια και των δύο τεχνικών είναι 1 με 2 ώρες, με χρήση γενικής αναισθησίας και παραμονής μιας νύχτας στο νοσοκομείο.

  • Πώς γίνεται η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή με τη χρήση αυτόλογων ιστών;

Στην αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή με τη χρήση αυτόλογων ιστών, χρησιμοποιούνται ιστοί από το σώμα της ασθενούς για να δημιουργήσουμε έναν νέο μαστό. Συνήθως χρησιμοποιείται δέρμα με υποδόριο λίπος από το κάτω μέρος της κοιλιάς. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι το πιο φυσικό σχήμα του νέου μαστού, η αντικατάσταση του ταλαιπωρημένου δέρματος στο χειρουργημένο μαστό και η ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική. Στα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου ανήκουν: η μεγάλη διάρκεια της επέμβασης (πάνω από 4 ώρες), ο μεγάλος χρόνος αποθεραπείας, η πρόσθεση άλλης μια περιοχής που χειρουργείται, άρα δυσκολότερη μετεγχειρητική περίοδος  και μεγαλύτερη πιθανότητα επιπλοκών.

  • Πότε γίνεται η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή;

Η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο ίδιο χειρουργείο μετά την αφαίρεση του μαστού, είτε καθυστερημένα, δηλαδή μετά από κάποιο διάστημα. Οι λόγοι που μπορεί η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή να γίνει καθυστερημένα είναι πολλές φορές οι συμπληρωματικές θεραπείες που θα πρέπει να υποβληθούν κάποιες ασθενείς, όπως χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία.

  • Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος αποκατάστασης του μαστού μετά από μαστεκτομή;

Καθεμία από τις μεθόδους παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από παράγοντες, όπως η γενική υγεία, το στάδιο της νόσου κ.α. Η καλύτερη λοιπόν μέθοδος, εξατομικεύεται κάθε φορά με τον πλαστικό χειρουργό σε συνεργασία με την ασθενή. Αυτό που θα πρέπει  να θυμούνται οι ασθενείς είναι πως είναι αποδεδειγμένο πως η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή δεν επηρεάζει αρνητικά την κλινική εικόνα της νόσου.